Beredskabsplan

Ulvshale vandværk vil til enhver tid sikre vores forbrugere den bedste vandkvalitet og forsynings- sikkerhed. Så derfor har vi selvfølgelig en opdateret beredskabsplan. Vi vil i tilfælde af forurening eller længere tids lukning af vandforsyningen, informere løbende gennem vores hjemmeside ( pressemeddelelser ) og også en sms. Service som vi arbejder på at få op at stå ( så send venligst jeres mobil nr. til os ved hjælp af RET DATA menupunktet på vor hjemmeside). Vi vil også informere, via de lokale medier, så som lokalradioen, tv2 øst.


I tilfælde af forurening eller længere lukning for vandforsyningen, vil der på nuværende tidspunkt blive stillet tanke op på forskellige steder med rent vand. Vi arbejder fra vandværkets side stærkt på at få lavet en nødforsyning, så der i disse tilfælde stadig vil være rent vand i hanerne.

Da der i vores område er nogle få særlige følsomme erhverv som Campingplads, restauranter, forsamlingshus, små forretninger og industrier. Vil disse modtage direkte besked fra vandværket. Da der er mange der lejer deres sommerhus ud, vil vi indskærpe at det er jer som ejer, der giver lejere besked om eventuelt forurening eller lukning.

Er der yderlige spørgsmål er i velkommen til at kontakte vandværkets driftsleder på Tlf. 29264904.

Procedure for forurening

fra vandværkets side

Vi får på vandværket og på ledningsnettet, løbende taget analyseprøver af vandkvaliteten. Er der på nogle måder forhøjet tal, som der ligger over eller under de grænse værdierne som er gældende for danske vandværker. Vil vi straks kontakte embedslægen, som så vil tage stilling til hvilken procedure der i givende tilfælde skal følges. Og vi vil straks der efter give forbrugerne besked, via hjemmeside og de beskrevne medier i beredskabsplanen. Der vil også være nærmere oplysninger om hvor tanke/tankvogne med rent drikkevand vil være opstillet. Og vi vil løbende holde jer opdateret på hjemmesiden under pressemeddelelser.

Vi vil selvfølgelig fra vandværkets side prøve at løse problemet hurtigst muligt og med så få gener som muligt for jer forbrugere.

Ved driftsstop, brud, forurening og lignende kontaktes:


Driftsleder:Morten Jensen på tlf. 29 26 49 04


I tilfælde af han ikke træffes så kontakt :


Formand : Bjarne Groth
på tlf. 55 81 51 60 eller 22 53 02 03


Med venlig hilsen

Ulvshale Vandværk