Driftsinformation

Vandforsyningen er normal.   

SMS og mail varslingssystem : 

Tilmelding og rettelser til dette system foregår ved at benytte siden RET DINE DATA (5. menupunkt).

 

 

I oktober måned går vandværket i gang med opsætning af de nye målere.
Det er derfor vigtigt, at der er ryddet over og omkring målerbrønden.
Hvad er så ryddet ??: Bunddækket ved brønden skal være nede i græshøjde (ca. 5 cm) og det skal være til at ligge på, for den vvs-er der skifter måleren, og i en radius omkring måleren på ca. 1 meter. Samtid skal adgangsvejen være ryddet, og højden af hullet skal vær så højt, at en person kan stå op.
Hvis vvs-eren ikke kan komme til at skifte måleren, vil der ikke ske et skifte i denne ombæring.
Der vil efterfølgende komme et påbud om yderligere rydning og det ekstra arbejde i forbindelse med skiftningen, vil som udgangspunkt blive takseret til kr. 500,- som skrevet i takstbladet.
Hertil kommer regningen til ejeren af ejendommen på det faktiske afholdte arbejde med rydning omkring måleren, hvis der stadig ikke er ryddet.
Efterfølgende vil det være godt, hvis området omkring målerbrønden bliver holdt ryddet, da vandværket vil kontrollere alle brønde, 1 gang årligt.

NB: plader i metal over målerbrønd skal fjernes da signal fra målere ikke kan sende igennem pladen.

 

Opdateret 11. september 2022